SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO…


1. Pokleslé rámy kanalizačních poklopů

se dají dlouhodobě sanovat inovativním systémem na bázi
zálivkové malty ombran SVG.
ombran SVG

2. Netěsné spáry mezi kanálovými skružemi

Netěsné spáry mezi kanálovými skružemi je možné dlouhodobě
zatěsnit proti exfiltraci i infiltraci vody pomocí rychlereagující
bobtnavé těsnící malty. U šachet, které jsou vystaveny
dynamickému namáhání, doporučujeme utěsnění pomocí 2-
složkových injektážních elastomerových pryskyřic.
ombran W / MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 plus / Konudur
Kanalinjekt 01

3. Výměna poškozených stupaček

Po odstranění poškozených stupaček se nové stupačky zakotví do
ostění šachty pomocí rychletvrdnoucí opravné malty.
ombran R

4. Trhliny

Trhliny v ostění šachet zatížené tlakovou vodou je možné znovu
uzavřít a utěsnit pomocí injektáže nebo rychlereagující
bobtnavou těsnící maltou aplikovanou povrchově.
ombran W / MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 plus / Konudur
Kanalinjekt 01

5. Poškozená napojení rour/rukávových vložek

Prostory mezi rourou a šachtou nebo mezi rukávem a starou
rourou, které propouštějí vodu, je možné znovu utěsnit
bobtnavou těsnící maltou nebo injektáží. Pokud nedochází k
průsakům vody je možné tato napojení upravit pomocí
dvousložkové epoxidové stěrky.
ombran W / Konudur Kanalinjekt 01 / Konudur 134 RH/K (-S)

6. Zkorodovaný beton, obnažená výztuž

Opravnou maltu je možné po odpovídající přípravě podkladu a
nanesení protikorozní ochrany na výztuž nanášet do aktivního
spojovacího můstku. Poškozené oblasti se reprofilují minerální
maltou s vysokou odolností vůči sulfátům.
Zentrifix KMH / ombran HB / ombran R / ombran MHP

7. Poškozené nebo vyplavené spáry

Vyplavené spáry nebo spáry poškozené díky působení kyselin je
možné po odstranění zdegradované malty znovu uzavřít
rychlereagující minerální spárovací maltou.
ombran R

8. Plošně poškozený beton příp. cihelné zdivo

Po odpovídající přípravě podkladu se konkrétní podklad ochrání
minerálním ochranným systémem s vysokou odolností vůči
sulfátům.
ombran MHP (pH 3,5 až pH 14)
ombran ASP (pH 5 až pH 11)

9. Plošné provlhnutí

Plošně provlhlé betonové stěny a cihelné zdivo je možné
dlouhodobě uzavřít speciální
minerální rychlereagující bobtnavou maltou.
ombran IW

10. Defektní žlaby, dna a lavičky

Vymleté a poškozené žlaby a dna šachet je možné sanovat
minerálními maltami
s vysokou odolností vůči sulfátům aplikovanými do spojovacího
můstku.
ombran HB / ombran R / ombran MHP
O NÁS TECHNOLOGIE REFERENCE PRONÁJEM KONTAKT
KOVIG K+P©2013
  SANACE A OCHRANA POVRCHŮ
  REALIZACE VODOVODŮ  A KANALIZACÍ
sanace