REALIZACE VODOVODŮ

A KANALIZACÍVÝSTAVBA VODOVODŮ

• výstavba vodových řadu ze všech druhů materiálu
čerpací stanice
rekonstrukce a opravy vodovodních sítí
výstavba domovních přípojek
sanace vodojemů


VÝSTAVBA KANALIZACÍ

výstavba gravitační kanalizace ze všech druhů materiálu
výstavba tlakových kanalizací
tekonstrukce a opravy kanalizačních sítí
výstavba kanalizačních přípojek
výstavba ČOV


SANACE KANALIZAČNÍCH STOK

A KANALIZAČNÍCH NÁDRŽÍ

septiky
čističky odpadních vod


VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

opravy povrchů
komunikace
chodníky


DOPRAVA A MECHANIZACE

zemní práce
základy pro budovy


O NÁS TECHNOLOGIE REFERENCE PRONÁJEM KONTAKT
KOVIG K+P©2013
  SANACE A OCHRANA POVRCHŮ
  REALIZACE VODOVODŮ  A KANALIZACÍ
komunikace komunikace2
kanalizace1 kanalizace2 kanalizace3
sanace1 sanace2
vodovody1 vodovody2